World Map

posted on 11 Mar 2015 09:56 by melodylina
 
World Map
 
 
 
โลกของ TOS จะมีพื้นที่ที่เข้าเล่นได้ทั้งหมด 8 พื้นที่
 
แบ่งเป็น 6 ที่บนพื้นดิน
 
โดยพื้นที่ทั้ง 6 นี้ เมื่อ Clear ด่านได้ทั้งหมดจะขึ้นชั้นใหม่ 
* ส่วนของชั้นต่างๆนี้จะกล่าวถึงในคราวต่อไป
 
- Enochian Tower หอคอยเอโนเชียน
- Glacial Iceberg ภูเขานำ้แข็งเกลย์เชี่ยล
- Afire Volcano ภูผาเพลิงมรณะ
- Misted Woodland ผืนป่าแห่งหมอก
- Holylight City นครศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง
- Dark Cove อ่าวแห่งความมืด
 
และ 2 ที่บนฟากฟ้า
 
- Lost Relic โบราณวัตถุที่สาบสูญ
- The Traveler’s Memories ความทรงจำของนักเดินทาง
 
Enochian Tower
 
อ่านจาก Link นี้ได้เลยคะ Enochian Tower
 
Glacial Iceberg
 
ภูเขาน้ำแข็งเกลย์เชี่ยลเป็นสถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลกเมื่อคนธรรมดาเข้าไปแล้ว
ทุกคนจะแข็งตายเพราะความหนาวเย็นนั้น ผู้ควบคุมน้ำอาศัยอยู่ที่นี่
กับมอนสเตอร์ใจกว้างบางตัว
 
หลังจากสงครามของหอคอยเอโนเชียน ดินแดนส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยสงคราม
และล่มสลาย แต่สิ่งมหึมาที่ลอยอยู่บนทะเลนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รอดพ้นจากการล่มสลาย
 
โดยไม่มีผู้ใดรู้จริงถึงตำนานของอัศวินผู้หนึ่งภายในภูเขาน้ำแข็งเกลย์เชี่ยลแห่งนี้
 
Afire Volcano
 
ภูผาเพลิงมรณะแห่งนี้ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแผ่นดินนี้
 
มอนสเตอร์ที่รอดชีวิตจากการปะทุของภูเขาไฟต่างมีโทสะ
 
ลาวาได้รวมตัวและกลายเป็นแผ่นดิน สงครามและภัยพิบัตินั้นไม่อาจทำลายดินแดนนี้
 
หลังสงคราม ภูเขาไฟนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
Misted Woodland
 
ผืนป่าแห่งหมอกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
 
ในสงครามโบราณ เหล่าเทพได้ขว้างหอกไปทางหุบเหว เมื่อปีศาจถูกหอกทะลวงร่าง
พวกมันกลายเป็นต้นไม้ ต้นไม้นั้นได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและกลายเป็นผืนป่าแห่งหมอก
 
ผืนป่าแห่งหมอกนั้นได้รับความเสียหายในสงครามระหว่างเทพและปีศาจ
แต่มันยังคงได้รับการปกป้องจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงรักษาให้ยังคงอยู่
 
ตั้งแต่หอคอยถูกแยกออก สิ่งมีชีวิตมากมายได้เริ่มย้ายเข้ามาในสถานที่ที่ไม่มีคนอยู่นี้
พาลาดินและนักบวชดันแคนเป็นแขกประจำของผืนป่าแห่งหมอก
 
Holylight City
 
พระราชวังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีผู้ใดรู้ เชื่อกันว่ามันถูกสร้าง
โดยผู้คนภายใต้คำสั่งจากเทพเจ้า จุดประสงค์ก็เพื่อบูชาเหล่าเทพเจ้า
 
พระราชวังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อมนุษย์ยโสโอหังสร้างความเสียหายให้กับโลก พระราชวังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง
 ก็จะได้รับการปกป้องโดยเหล่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
 
 
พลังนี้กีดกันการบุกรุกของวิญญาณชั่วร้ายและปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่รอบๆ
 
Dark Cove
 
มันมีความเชื่อหนึ่งว่าอ่าวแห่งความมืดนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินดั่งเช่นดินแดนอื่น
เพื่อโจมตีเหล่าปีศาจในนรก เมื่อเหล่าเทพได้ขว้างหอกลงแผ่นดิน
ผืนดินนั้นก็ได้จมหายไปในน้ำ เหลือเพียงบางส่วนของแผ่นดินที่ยังคงอยู่
 
ภายในอ่าวแห่งความมืดนั้นเป็นความมืดที่สมบูรณ์แบบ ผู้คนธรรมดาต่างไม่เคยเข้าใกล้ที่นี่
 
ระหว่างสงคราม แผ่นดินต่างๆได้รับความเสียหายในขณะที่อ่าวแห่งความมืดยังคงเดิม
ตั้งแต่นั้นมามันก็กลายเป็นสถานที่ที่ลึกลับที่สุดในโลก
 
Lost Relic
 
โบราณวัตถุที่สาบสูญ ล่องลอยและซ่อนอยู่เบื้องหลังกลุ่มเมฆ
 
มันถูกเล่าต่อกันว่าเป็นเขาวงกตขนาดใหญ่ ภายในมีทางเดินนับร้อยที่นำไปสู่สถานที่ที่ไม่รู้จัก
ตำนานเล่าว่าสงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจให้กำเนิดมัน
 
บางคนเล่าว่าเทพเจ้าและความชั่วร้ายในโลกมนุษย์ที่ไม่อาจหลบหนีออกมาได้อาศัยอยู่ที่นั่น
แต่ไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้
 
The Traveler’s Memories 
 
แรนโด้ สเก๊าท์ มีชีวิตอยู่บนโลกมานานแสนนานมาแล้ว
 
มันใช้เวลาในท้องฟ้านานพอๆกับตอนที่แสงแรกของรุ่งอรุณกระทบแผ่นดิน 
 
มันทะยานไปทั่วทุกมุมโลกและบางครั้งมันก็นำพานักเดินทางข้ามผ่านความท้าทายบนท้องฟ้า
 
เรื่องราวเป็นดั่งตำนาน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือ การเดินทางบนท้องฟ้ายังคงดำเนินต่อไป
 
 
PS. อาจแปลไม่ตรงตัวสักเท่าไรเพราะพยายามแปลให้อ่านได้ลื่นไหลคะ
แปลและเรียบเรียงโดย Dasama
QC โดย CYNIC
ขอบคุณภาพและเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษจาก
http://www.towerofsaviors.com/en/world-map